Konsultuppdrag inom Interim Search

Rätt kompetens på plats snabbt

Så här arbetar vi med Interim – tidsbegränsade konsultuppdrag

Tillsammans med dig som uppdragsgivare skapar vi under startmötet en kravprofil för den ideala kandidaten. Vi identifierar tillsammans de kompetenser, färdigheter och personlighet som behövs för den aktuella tjänsten. Vi tar även hänsyn  till organisation, företagskultur och utvecklingsmöjligheter.

Den överenskomna kandidatprofilen och tidsplanen för uppdraget bekräftas skriftligt. I varje uppdrag är minst två  konsulter engagerade. Du som uppdragsgivare har dock alltid en huvudansvarig hos H&P för varje projekt.

Enkelt att ta över

Skulle ni önska konvertera den temporära tjänsten till en tillsvidareanställning gör vi det enkelt att efter en viss tid ta över konsulten om det är båda parters önskan.

Arbeta som konsult hos H&P Search& Interim

Det finns många skäl till att vilja arbeta som konsult med tidsbegränsade uppdrag t ex att få ett friare och mer omväxlande arbetsliv men det kan även vara det perfekta sättet att komplettera ditt CV och ta nästa steg i karriären. Oavsett vad det är som driver dig att arbeta som konsult är du varmt välkommen att göra det tillsammans med H&P Search & Interim.

Anställd hos H&P Search & Interim

Som konsult på H&P Search & Interim kan du antingen vara permanent anställd eller anställd under en begränsad tid. Våra anställningsvillkor är generösa och fullt jämförbara med dem som du får som fast anställd på ett av våra uppdragsföretag. Det är också viktigt för oss att hitta bra och utvecklande arbetsplatser till våra anställda. Arbetar du hellre som underkonsult utifrån eget bolag går detta lika bra för oss.

Vi coachar dig hela vägen

Bemanningsprocessen skiljer sig från rekryteringsprocessen främst genom att den är betydligt snabbare. Som kandidat till något av våra uppdrag får du ändå löpande information, både om tjänstens innehåll och om hur det går för dig som sökande. Självklart håller vi hårt på sekretessen och visar endast med ditt godkännande ditt CV för en potentiell uppdragsgivare. Våra medarbetare har lång erfarenhet av bemanning av tidsbegränsade uppdrag och coachar dig både genom själva processen och när du väl är på plats i din nya roll. Hör gärna av dig för råd och tips på vägen i din karriär.Skulle ni önska konvertera den temporära tjänsten till en fast gör vi det enkelt att efter en viss tid ta över konsulten om det är båda parters önskan.

Vi gör det enkelt att byta

Vi gör det enkelt för dig att byta arbetsgivare från oss till uppdragsgivaren om ni båda skulle önska det efter en tid.