Outsourcing

Behöver ni en hel säljorganisation under en begränsad tid?

Kanske närmar ni er lansering av en ny produkt eller tjänst men är inte helt säkra på potentialen eller möjligheten att nå framgång. Att i det läget rekrytera en hel organisation med nya medarbetare kan vara riskfyllt och dyrt. Lösningen kan vara att låta oss ta ansvaret. Vi rekryterar den nya organisationen, gärna inklusive försäljningschef, och ni hyr in den av oss under lanseringsfasen. Baserat på utfallet efter den första tiden kan ni sedan välja en av flera vägar: bibehålla, utöka eller minska den inhyrda organisationen alternativt ta över delar av eller hela organsationen i egen anställning till gynnsamma villkor.
Den överenskomna kandidatprofilen och tidsplanen för uppdraget bekräftas skriftligt. I varje uppdrag är minst två  konsulter engagerade. Du som uppdragsgivare har dock alltid en huvudansvarig hos H&P för varje projekt.

Hur ser era behov ut?

Vi anpassar oss efter era specifika behov. Kontakta oss idag för en första diskussion så återkommer vi med ett skräddarsytt förslag som passar er organisation och era behov.