Så går vår rekryteringsprocess till inom Search & Interim

Kompetensbaserad rekrytering till alla era tjänster

Vår process

Steg 1 – Startmöte: vem letar vi efter?

Tillsammans med dig som uppdragsgivare skapar vi under startmötet en kravprofil för den ideala kandidaten. Vi identifierar tillsammans de kompetenser, färdigheter och personlighet som behövs för den aktuella tjänsten. Vi tar även hänsyn  till organisation, företagskultur och utvecklingsmöjligheter.

Den överenskomna kandidatprofilen och tidsplanen för uppdraget bekräftas skriftligt. I varje uppdrag är minst två  konsulter engagerade. Du som uppdragsgivare har dock alltid en huvudansvarig hos H&P för varje projekt.

 
Steg 2 – Första intervjurundan

Första intervjurundan med potentiella kandidater syftar till att identifiera de kandidater som uppfyller de formella kraven och har rätt motivation för rollen. I varje uppdrag är minst två  konsulter engagerade även om du som uppdragsgivare har en huvudansvarig hos oss för varje projekt.


Steg 3 – Presentation av long list

En s.k. long list presenteras för dig som uppdragsgivare. Utifrån denna lista kommer vi överens om vilka kandidater som väljs ut till djupintervjuer.

Steg 4 – Djupintervjuer

Under våra djupintervjuer använder vi oss av s k kompetensbaserad intervjuteknik. Vi utgår då ifrån de kompetenser och färdigheter som identifierats under startmötet.

Steg 5 – Kandidatpresentation

Presentation av kandidater med skriftlig sammanställning av djupintervjuerna.

Steg 6 – Tester

Tillsammans med uppdragsgivaren väljer vi ut vilka av kandidaterna som skall  testas och vilken typ av tester som kan vara lämpliga för den aktuella tjänsten. Samtliga H&P:s konsulter är certifierade för personlighets- och färdighetstester via Cut-e:s metodik.

Steg 7 – Referenstagning

I uppdraget ingår även att ta noggranna referenser. Detta är en viktig del i rekryteringsprocessen och vi tar normalt 3-4 referenser per kandidat. Resultaten redovisas skriftligt för dig som uppdragsgivare.

Steg 8 – Bakgrundskontroll

Vid önskemål gör vi även bakgrundskontroll på utvald slutkandidat.

Steg 9 – Uppföljning

Under det första halvåret kontaktar vi både kandidat och rekryterande chef för att säkerställa utfallet av uppdraget. Det är viktigt att både organisationen och den nyanställde hittat rätt.