Så här arbetar vi med rekrytering – search

Steg 1. Vad letar vi efter?

Tillsammans med uppdragsgivaren går vi igenom organisation, kultur och strategier. Därefter identifierar vi innehållet i den aktuella tjänsten och kommer fram till vilka erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som krävs.

Steg 2. Skriftlig kravprofil

Hur ser den ideala kandidaten ut? En skriftlig kravprofil som godkänts av företaget ligger till grund för den rekryteringsprocess som påbörjas.

Steg 3. Var aktiv själv i sökprocessen

Vi söker efter de kandidater som svarar bäst mot kravprofilen och använder riktad search. Det är alltid en fördel om du själv är aktiv och kontaktar oss direkt om du skulle se en tjänst som passar din profil och dina önskemål. Vårt eget nätverk, LinkedIn och vår databas är viktiga verktyg i vår sökprocess. Därför är det viktigt att du registrerar ditt CV och anger dina önskemål om tjänst och alltid har en uppdaterad profil på LinkedIn.

Steg 4. En första träff

Om vi ser att du har en profil som vi bedömer skulle passa med den aktuella tjänsten söker vi kontakt med dig för att fråga om ditt intresse och boka tid för en första intervju.

Steg 5. Kontinuerlig återkoppling

Under arbetets gång håller vi dig kontinuerligt informerad om hur processen avancerar. Om du undrar något är du alltid välkommen att kontakta oss.

Steg 6. Intervjuer och presentation

Intervjuer med kandidaterna sker i flera steg och resultaten stäms hela tiden av mot den överenskomna kravprofilen. Därefter presenterar vi skriftligt de utvalda kandidaterna för uppdragsgivaren.

Steg 7. Slutkandidater

Tillsammans med uppdragsgivaren väljer vi ut vilka av slutkandidaterna som skall djupintervjuas och eventuellt testas.

Steg 8. Referenser

I uppdraget ingår att ta noggranna referenser. Detta är en viktig del i rekryteringsprocessen och vi tar normalt 3-4 referenser per kandidat. Resultaten redovisas skriftligt för uppdragsgivaren.

Steg 9. Tester

Slutkandidater genomgår färdighets-och personlighetstester allt efter överenskommelse med uppdragsgivaren.

Steg 10. Uppföljning

Under det första året kontaktar vi både kandidat och rekryterande chef för att säkerställa utfallet av uppdraget. Det är viktigt att både organisationen och den nyanställde hittat rätt.