Så här arbetar vi med rekrytering – Search

Steg 1. Vad letar vi efter?

Tillsammans med er går vi igenom företagets organisation, kultur och strategier. Därefter identifierar vi innehållet i tjänsten och kommer fram till vilka erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som krävs.

Steg 2. Skriftlig kravprofil

Hur ser den ideala kandidaten ut? Den skriftliga kravprofilen presenteras och godkänns av uppdragsgivaren. Denna ligger till grund för den rekryteringsprocess som påbörjas.

Steg 3. Aktiv sökprocess

Vi söker upp de kandidater som svarar bäst mot kravprofilen. Vårt eget nätverk och vår databas vilken kontinuerligt utökas med aktivt sökande kandidater är viktiga verktyg, liksom vårt aktiva sökarbete via LinkedIn och andra sociala medier.

Steg 4. Kontinuerlig återkoppling

Under arbetets gång håller vi er kontinuerligt informerade om hur processen avancerar. Vi ger även kandidaterna löpande information om var vi befinner oss i rekryteringsprocessen.

Steg 5. Intervjuer och presentation

Intervjuer med kandidaterna sker i flera steg och resultaten stäms hela tiden av mot den överenskomna kravprofilen. Därefter presenterar vi skriftligt de utvalda kandidaterna för er.

Steg 6. Slutkandidater

Tillsammans med er väljer vi ut vilka av slutkandidaterna som skall djupintervjuas eventuellt testas.  Även internt sökande kandidater inkluderas i samma process.

Steg 7. Referenser

I uppdraget ingår att ta noggranna referenser. Detta är en viktig del i rekryteringsprocessen och vi tar normalt 3-4 referenser per kandidat. Resultaten redovisas skriftligt.

Steg 8. Tester

Slutkandidater genomgår färdighets-och personlighetstester allt efter överenskommelse med uppdragsgivaren. Vi är certifierade för ett antal olika testverktyg inom SHL Talent Measurement.

Steg 9. Uppföljning

Under det första året efter avslutad rekrytering kontaktar vi både kandidat och rekryterande chef för att säkerställa utfallet av uppdraget. Det är viktigt att både organisationen och den nyanställde hittat rätt.