Så här arbetar vi med tidsbegränsade uppdrag – Interim

shutterstock_111721961Arbetstoppar, anställningsstopp, föräldraledighet eller projektarbeten, – det finns många situationer när tillfällig eller längre inhyrning är lösningen på kompetensbehoven inom företaget. Vi har kontinuerlig bevakning av Life Science-marknaden och kan snabbt och säkert presentera kandidater med rätt bakgrund, kompetens och personlighet inom alla typer av tjänster. Kvalitén på våra förslag är lika hög när det gäller bemanning som när det gäller rekrytering. Och först när både uppdragsgivare och kandidat är nöjda, är vi det.

Processen

Så fort vi fått reda på vad du som uppdragsgivare frågar efter – utbildning, speciella erfarenheter, personliga egenskaper – söker vi upp de kandidater som bäst motsvarar din kravprofil. Du kommer att få ta ställning till flera möjliga kandidater, både via CV:n och i personliga möten. Och behöver du ett bollplank, finns vi där genom hela processen.

Enkelt att ta över

Skulle ni önska konvertera den temporära tjänsten till en fast gör vi det enkelt att efter en viss tid ta över konsulten om det är båda parters önskan.