Vi säkerställer att ni har valt att gå vidare med rätt kandidat för jobbet

Fördjupad personbedömning med stöd av arbets-
psykologiska tester och kompetensbaserade intervjuer

Ibland behöver man bara hjälp med en del av rekryteringsprocessen. Kanske är ni i färd med att rekrytera en kandidat ni fått på rekommendation och vill vara säkra på att ni verkligen hittat rätt person för rollen. Då kan ett bra alternativ vara att kontakta oss för en second opinion med intervjuer och tester.

Hur väl passar personen in i rollen ni rekryterar till ?

För att besvara denna fråga genomför vi strukturerade, kompetensbaserade intervjuer med kandidaten. Dessa baseras på de nyckelkompetenser som ni (gärna tillsammans med oss) identifierat för den tänkta rollen. Intervjuerna kompletteras sedan med de personlighets- och/eller begåvningstester som är lämpliga för rollens komplexitet och innehåll. Vi återkopplar till er med en samlad rapport vilken ger er ett bra beslutsunderlag för den vidare processen. Vid behov genomför vi även bakgrundskontroller. Dessa är vanligast högre positioner vid rekrytering till högre roller med stort ansvar.

Kontakta oss för förslag på upplägg!

Vi anpassar vårt erbjudande efter era specifika behov så kontakta oss idag för en diskussion och ett förslag på upplägg.