Projektledare SCAPIS

Hjärt-Lungfonden | Stockholm

Projektledare SCAPIS

Om Hjärt-Lungfonden

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat, i Sverige och i världen. Gammal eller ung, rik eller fattig – vem som helst kan drabbas. Det gäller dig, dem du bryr dig om och varje människa du möter. Det gäller oss alla.

Under 2020-2021 genomför Hjärt-Lungfonden extra anslagsutlysningar om forskning kopplad till covid-19, inklusive forskning om efterverkningarna av covid-19, där sjukdomen har orsakat sena komplikationer på hjärta, kärl och lungor.

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt- och kärlsjukdom. Ingen ska bli lämnad ensam med saknaden efter en mamma, en pappa, ett barn eller en partner. Det är den drömmen vi på Hjärt-Lungfonden kämpar för varje dag. Därför samlar vi in pengar till forskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. 2020 delade fonden ut ungefär 300 miljoner kronor till vinnande forskning.

Läs mer på https://www.hjart-lungfonden.se/

Vill du vara med på Hjärt-Lungfondens resa i deras arbete för att människor ska få fler friska år och leva längre? Hjärt-Lungfonden söker nu en projektledare med erfarenhet från kliniska prövningar till studien SCAPIS.

Hjärt-Lungfondens vision är en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Därför samlar fonden in pengar till forskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. År 2020 delade fonden ut 300 miljoner kronor till speciellt utvald forskning.

SCAPIS är en unik svensk befolkningsstudie där ca 30 000 kvinnor och män i åldrarna 50-64 år ingått. Syftet med studien är att kunna identifiera individuella risker för sjukdom kopplade till hjärta-kärl och lungor. 

Sex universitet och universitetssjukhus leder och driver SCAPIS i samverkan. Huvudfinansiär av studien är Hjärt-Lungfonden, men studien har även fått betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet samt de deltagande universitetssjukhusen och universiteten.

Som ett nästa steg i SCAPIS planeras nu en återundersökning där 15 000 deltagare från studien bjuds in för att göra nya undersökningar och därmed samla in ny information som ger möjlighet att följa och utreda förändringar i hjärta, kärl och lungor över tid. Läs mer om SCAPIS på scapis.se

Hjärt-Lungfonden söker en kunnig projektledare med erfarenhet av kliniska prövningar som kan driva och leda arbetet med återundersökningen. Projektledaren kommer vara anställd på Hjärt-Lungfonden men arbeta i tät kontakt med de sex universiteten/universitetssjukhusen kopplade till studien.

Vi söker dig som:

 • Har bred erfarenhet av arbete med befolkningsstudier/kliniska studier, exempelvis som en klinisk prövningsledare, studieprojektledare, eller liknande
 • Har gedigen projektledarerfarenhet
 • Kan bidra i arbetet med att söka finansiering till projektet
 • Är van att arbeta självständigt och är orädd för komplexa miljöer
 • Har möjlighet att regelbundet resa och samverka med de ledande personerna från universitetssjukhusen som deltar i SCAPIS
 • Jobbar mot tydliga mål och tidslinjer
 • Har erfarenhet av att skriva protokoll, etikansökningar och andra dokument för studier på engelska
 • Är flexibel, lyhörd och lösningsinriktad
 • Har lätt för att samarbeta
 • Är strukturerad och organiserad
 • Är trygg med att sätta upp och planera en studiebudget

 

Tjänsten är baserad hos Hjärt-Lungfonden i Stockholm, som nyligen flyttat in i nya lokaler på Stora Nygatan i Stockholm där vi hoppas kunna välkomna samtliga medarbetare tillbaka till kontoret efter sommaren, efter hemarbete under pandemin. Tjänsten kommer att innefatta resor till de universitetsstäder som är med i studien (Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå). Tjänsten är en visstidsanställning på 3 år.

Låter rollen intressant så skicka gärna in ditt CV, eller kontakta någon av oss för mer information.

Vi ser fram emot din ansökan!

Catharina Bergold, Catharina.bergold@hpsearch.se , 070-2179879
Rekrytererare 

Torbjörn Ströberg, Torbjorn.Stroberg@hpsearch.se , 0703-778 774
Partner