Nordic Head of Medical Affairs

BioArctic | Stockholm/Uppsala/Mälardalen

Nordic Head of Medical Affairs

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar mot sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Dessa typer av behandlingar brukar kallas ”sjukdomsmodifierande”. De påverkar den underliggande sjukdomspatologin och kan förhoppningsvis stoppa eller påtagligt fördröja sjukdomsutvecklingen. Detta innebär ett stort paradigmskifte jämfört med dagens symtominriktade terapier. BioArctics egenutvecklade teknologiplattform, engagerade medarbetare, samarbeten med ledande akademiska forskargrupper och partnerskap med globala läkemedelsbolag har gjort det möjligt att utveckla innovativa behandlingar baserade på antikroppar (immunterapi) mot neurodegenerativa sjukdomar. För ytterligare information, se www.bioarctic.se

Lockas du av möjligheten att vara en del av BioArctics spännande resa med ambition att förbättra livskvaliteten för patienter med sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet?

Vill du vara med och ha chansen att lansera ett nytt läkemedel inom Alzheimers sjukdom?

Vill du vara med och bygga upp en nordisk kommersiell organisation för ett svenskt forsknings- och utvecklingsinriktat biofarmabolag?

BioArctic rekryterar nu de nordiska ledarrollerna för Medical Affairs, Market Access & Public Affairs samt Marketing och söker nu:

Nordic Head of Medical Affairs

Om företaget

BioArctic grundades 2003 av Lars Lannfelt och Pär Gellerfors och är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholm. Företaget strävar efter att bli ett världsledande svenskt biofarmabolag med fokus på forskning, utveckling och försäljning av innovativa och effektiva biologiska läkemedel.

BioArctic fokuserar på läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar och företagets patenterade teknologi har visat sig vara framgångsrik vid utvecklingen av bolagets första läkemedelskandidat inom Alzheimers sjukdom, ett område med stort medicinskt behov.

Du har här möjlighet att vara med och bygga upp en nordisk kommersiell organisation, i närhet till en stark forsknings- och utvecklingsorganisation. Hos BioArctic blir du en del av ett värderingstyrt företag med stark företags- och ledarskapskultur som kännetecknas av nyfikenhet, innovation och korta beslutsvägar. Värdegrunden bygger på respekt, engagemang, samarbete och ansvar och är utarbetad tillsammans med bolagets medarbetare. Självledarskap, individbaserat ledarskap och projektledarskap skapar tydlighet och riktning på såväl kort som lång sikt.

Om tjänsten

Som Nordic Medical Affairs Head har du ett övergripande strategiskt och operativt ansvar för BioArctics Medical Affairs verksamhet i Norden. De specifika ansvarsområden och befogenheter som ingår i rollen är följande:

 • Ansvara för skapande och genomförande av Medical Affairsplan, inkluderande plan för identifiering av samarbeten med KOLs och ”rising stars”
 • Ha en nyckelroll i förberedelse inför den kommande lanseringen på den nordiska marknaden när det gäller differentiering och positionering
 • Ha budgetansvar för den nordiska Medical Affairsverksamheten
 • Ingå i den nordiska kommersiella ledningsgruppen
 • Tätt samarbeta med Marketing, Market Access och försäljningsteam för att tillsammans skapa och genomföra lanseringsplaner i de nordiska länderna
 • Säkerställa att vetenskapliga data kopplade till Alzheimers sjukdom och BioArctis läkemedel sprids på effektivt vis till interna och externa stakeholders
 • Identifiera relevanta lokala data samt implementera planer för att publicera dessa
 • Stötta KOLs som har förslag på prövarinitierade studier, att förankra dessa visavi BioArctic samt partnerbolag från koncept till implementering och publikation
 • Sätta samman och leda Advisory Boards i samarbete med medicinsk expertis på BioArctic
 • Granska och godkänna promotionmaterial ur medicinskt perspektiv samt årlig rapportering av värdeöverföringar mellan BioArctic och sjukvårdspersonal
 • Aktivt stötta Market Access-aktiviteter, inklusive kontakter med stakeholders och lokala pris-& subventionsprocesser samt framtagande av Real World Data (RWD)
 • Skapa goda relationer inom Medical Affairs med vår globala samarbetspartner samt med övriga funktioner på BioArctic
 • Aktivt arbeta enligt BioArctics principer kring det värdebaserade ledarskapet och bidra till bolagets gemensamma kultur

Vidare kommer rollen senare inkludera att stötta säljorganisationen utifrån ett Medical Affairs perspektiv men också ett personalansvar för Medical Advisors/MSL.

Om profilen

Den vi söker har en relevant akademisk examen inom naturvetenskap, gärna läkarexamen, alternativt disputerad inom naturvetenskapligt område. Det viktigaste är att det är rätt person med relevant erfarenhet.

Du har skapat och genomfört Medical Affairsplaner och har erfarenhet av en aktiv roll i läkemedelslansering, helst inom specialistvårdsområde (gärna av nydanande produkt samt av flera lanseringar).

Du har erfarenhet av antingen formellt eller informellt ledaransvar samt är van att arbeta nära kollegor inom Marketing och Market Access/Public Affairs. Du har erfarenhet av förberedelse för lansering ur ett Market Accessperspektiv. Du har erfarenhet av att bygga, leda och utveckla en Medical Affairs organisation och därmed erfarenhet av personalledning, kanske över landsgränserna, samt budgetansvar.

Det är önskvärt med kunskap inom området Alzheimer eller andra CNS-sjukdomar men inget krav Du interagerar framgångsrikt med Key Opinion Leaders (KOL) samt andra stakeholders som betalare och patientföreningar. Du har en god kunskap om etikregelverket för marknadsföring av läkemedel i Norden. Du har dessutom en god förståelse för hälso-och sjukvårdssystemen, inkluderande framtagande av terapiområdesspecifika riktlinjer, i de olika nordiska länderna.

Som person är du pålitlig, nyfiken och prestigelös och samtidigt professionell och trivs med att utöva inflytande. Du skapar nätverk med kontakter och bygger och utvecklar relationer och använder dessa för att uppnå mål. Du har också ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt för att göra planer och fördela resurser effektivt. Du förstår och analyserar komplexa frågor och problem snabbt, samt ger förnuftiga och rationella bedömningar.

Du trivs i en entreprenöriell miljö och är bekväm med en viss grad av osäkerhet. Du har en stark kommunikativ förmåga och är flytande i både svenska och engelska i tal och skrift. Du inspirerar andra genom ditt ledarskap och ditt engagemang.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar BioArctic med H&P Search & Interim. Kontakta gärna någon av oss för att få veta mer om rollen, eller ansök direkt genom att ladda upp ditt CV via knappen nedan.

Vi ser fram emot din ansökan!

H&P Search & Interim AB

Catharina Bergold, catharina.bergold@hpsearch.se, tel 070-2179879

Torbjörn Ströberg, Torbjorn.Stroberg@hpsearch.se, tel 0703-778 774

Johan Walde, Johan.walde@hpsearch.se, tel 0761-870612