Verksamhetschef Uppsala BIO, en del av STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle

Denna tjänst är tillsatt. För att se aktuella tjänster kan ni ladda upp ert CV för en spontanansökan här.

Vill du vara med och långsiktigt utveckla Uppsalas life science sektors konkurrenskraft och hållbara tillväxt i nära samarbete med industrin, universiteten, hälso- och sjukvården och övriga delar av samhället?

STUNS söker en ny medarbetare som verksamhetschef för Uppsala BIO.

Life Science i Uppsala går in i en ny spännande tid, ibland kallad den fjärde industriella revolutionen.  En fusion av teknologier och system — fysiska, biologiska och digitala — skapar nya spelregler och branschdefinitioner. När läkemedel, medicinteknik, biotekniska verktyg och diagnostik sammanflätas med biologi, kemi, digitalisering, livsmedelsvetenskaper, miljö- och hållbarhet, artificiell intelligens mm, krävs nya former av samverkan för att säkra vår framtida konkurrenskraft. Det är här du kommer in i bilden

ROLLEN

I rollen som verksamhetschef organiserar, leder och utvecklar du STUNS Life Science-verksamhet, genom klusterorganisationen Uppsala BIO. Du leder arbetet tillsammans med teamet för att initiera, driva och slutföra projekt, och agerar som en tydlig och effektiv samordnare mellan de olika intressenterna. Förutom nära och omfattande kontakter med näringslivets företrädare förekommer nära kontakter med akademin, myndigheter, regionala aktörer och samarbetspartners. Du ser till att såväl projekt som strategier förankras och följs. Förutom personalansvar ingår budgetansvar, inklusive ansvar för finansiering av verksamheten med externa medel, exempelvis med medel och projekt från nationella forskningsfinansiärer.

Arbetet innebär också att koppla samman och finna synergier mellan STUNS Life Science-verksamhet och STUNS övriga verksamheter bl.a. genom stiftelseövergripande funktionerna/ tjänsteerbjudandena ”mötesplatser och diskussionsforum”, ”samverkansplattformar” och ”Utblick och insikt”.

Uppsala BIO har åtta medarbetare och du arbetar nära STUNS vd och kansli.

KVALIFIKATIONER

För att lyckas väl i rollen ser vi att du har lång erfarenhet från näringsliv, akademi och samhälle inom livsvetenskaper/life science och därmed relaterade områden. Du har goda ledaregenskaper. Vi ser gärna att du har bred erfarenhet från exempelvis industriellt utvecklingsarbete, affärsutveckling, projektledning, forskningsfinansiering, akademisk forskning och samverkan.

Som person har du lätt för att bygga förtroende såväl inom näringslivet, universiteten och den offentliga förvaltningen, som mellan olika samhällssektorer. Du har därför en mycket god förmåga att bygga nätverk och din strategiska förmåga är högt utvecklad. Likaså är det viktigt att du har en god förmåga att både utveckla och slutföra projekt.

Anställningen är en tillsvidaretjänst.

 

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast den 16:e maj.

 

OM STUNS

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle – STUNS – syftar till att skapa, stärka och utveckla samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer, för att stödja utvecklingen av företag på nya områden. STUNS verksamhet är idag koncentrerad till tre strategiska fokusområden: Life science via STUNS och Uppsala BIO. Energi med testbäddar och affärsplattformar för kundföretag och teknikleverantörer i STUNS Energi. Innovation och affärer med samlokalisering av innovationssystemets aktörer och regionens företagsinkubator Uppsala Innovation Centre (UIC).