Våra etiska regler

H&P Search & Interim följer de etiska regler som är antagna av ESK

Integritet, sekretess och objektiva bedömningar

Våra etiska regler

Vi vill särskilt betona vikten av följande:

All kunskap/information som vi får oss till del från uppdragsgivaren angående företaget, dess medarbetare och verksamhet behandlas konfidentiellt.

Vi ger våra kandidater en så objektiv och saklig bild som möjligt av den lediga tjänsten, dess innehåll, förväntningar och möjligheter till utveckling.

Ingen kandidat presenteras för en uppdragsgivare utan att hen har godkänt detta och har uttryckt en önskan om att bli presenterad för den aktuella befattningen.

Innan referenstagning sker har kandidaten informerats och gett sitt samtycke.

Vi söker under inga omständigheter kandidater hos nuvarande eller tidigare uppdragsgivare under en tid av minst ett år efter avslutade uppdrag.

Sekretess och att värna individens integritet är grundläggande i vår verksamhet. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR.